Kinh nghiệm quyết toán thuế liên quan đến thuế nhà thầu (Phần IV)

Kinh nghiệm quyết toán thuế liên quan đến thuế nhà thầu (Phần IV)

 

THUẾ NHÀ THẦU

 Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ được nhập khẩu từ nước ngoài. Vì là việc sử dụng các dịch vụ của nước ngoài chứ không phải mua hàng từ nước ngoài nên không phải qua cơ quan Hải quan khai báo, do vậy các doanh nghiệp thường quên mất khoản thuế nhà thầu này cho đến lúc cơ quan thuế đến quyết toán bị phát hiện ra, ngoài việc nộp thuế còn bị phạt

0,05%/ngày chậm nộp tính từ ngày phát sinh thuế, mà đến thời hạn quyết toán thuế là từ 3-5 năm nên số tiền nộp phạt thường rất lớn. Do vậy, đơn vị cần để ý đến thuế này lúc nhận dịch vụ của nhà thầu nước ngoài.

1. Điều kiện để tính thuế nhà thầu:

  • Người cung cấp dịch vụ không có pháp nhân tại Việt nam
  • Có hợp đồng ngoại mua bán với nhà cung cấp dịch vụ
  • Chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán.

2. Thuế nhà thầu bao gồm hai loại thuế:

2.1.  Thuế GTGT

 

Số thuế GTGT

=

Giá trị

x

Thuế suất thuế

phải nộp

Gia tăng

GTGT

 

Doanh thu tính thuế

=

Doanh thu chua bao gồm thuế GTGT

GTGT

1 – Tỷ lệ % GTGT doanh thu x thuế suất thuế GTGT

 

Trong đó tỷ lệ % GTGT trên doanh thu được quy định như sau:

 

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm

50

2

a. Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng

30

 

b. Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng

50

3

Vận tải, sản xuất, kinh doanh khác

30

 

2.2. Thuế TNDN

Số thuế GTGT

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ thuế TNDN

phải nộp

thuế TNDN

tính trên doanh thu tính thuế

 

 

Doanh thu tính thuế

=

Doanh thu chua bao gồm thuế GTGT

GTGT

1 – Tỷ lệ % GTGT doanh thu x thuế suất thuế GTGT

 

 

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm

5

3

Xây dựng

2

4

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)

2

5

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

2

6

Tái bảo hiểm

2

7

Chuyển nhượng chứng khoán

0,1

8

Lãi tiền vay

10

9

Thu nhập bản quyền

10

 

3. Trường hợp không chứng minh được một trong 3 điều kiện trên về thuế nhà thầu.

 Nếu không đủ các điều kiện về tính thuế nhà thầu trên đây sẽ xảy ra các trường hợp:

  Không được tính phần chi phí này vào chi phí hợp lý hợp lệ

  Sẽ bị tính thuế TNCN cho khoản trả cho đối tác nước ngoài không cư trú tại với mức thuế 20%

  Lúc này chúng ta sẽ làm gì với việc bị phạt oan uổng này???

  Để giúp bạn tránh được những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế do vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý thuế nhà thầu,GTGT, TNDN... Hãy tham gia ->>>> KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUYẾT TOÁN THUẾ!