Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất theo thông tư 64/2013

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất theo thông tư 64/2013

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (số BC26/AC) trong Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính cũng có nhiều thay đổi, trong đó phải khai chi tiết hơn nhiều so với mẫu của thông tư 153.

 

  Dưới đây là Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất, các bạn có thể tải về tại KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Chi tiết Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại đây!

Các bạn ghi nhớ kể từ 1/7/2013 thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

- Báo cáo hóa đơn Quý I: chậm nhất là ngày 30/4 (quy định trước đó là 20/4).
 
- Báo cáo hóa đơn Quý II: chậm nhất là ngày 30/7 (trước đó là 20/7).
 
- Báo cáo hóa đơn Quý III: chậm nhất là ngày 30/10 (trước đó là 20/10).
 
- Báo cáo hóa đơn Quý IV: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau (trước đó là 20/1).