Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 08/2013/TT-BTC

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 08/2013/TT-BTC

  Theo thông tư 08/2013/TT-BTC có quy định mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có hai loại: Mẫu số C1- 02/NS (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) và Mẫu số C1- 03/NS (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ).