Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI theo thông tư 156/2013

Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI theo thông tư 156/2013

   Theo thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính, bắt đầu từ năm 2014, các mẫu biểu tờ khai thuế đều phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Vì vậy, Tờ khai thuế môn bài kế toán sử dụng theo mẫu số: 01/MBAI.

 

KẾ TOÁN HÀ NỘI, xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI như sau:

tờ khai thuế môn bài năm 2014

>>> Mời bạn tải Tờ khai thuế môn bài 2014 mẫu số 01/MBAI