Nhớ nhanh Bảng hệ thống tài khoản kế toán hiệu quả

Nhớ nhanh Bảng hệ thống tài khoản kế toán hiệu quả

Định khoản là bước đầu tiên trong kế toán. Muốn định khoản đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bạn phải nhớ rõ tất cả các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán. Điều này là một trở ngại cho kế toán, bởi có rất nhiều tài khoản từ 1 – 9 làm sao có thể nhớ hết được. 

 

  Trên thực tế thì những tài khoản kế toán này lại không chỉ đơn thuần là những con số, bạn không thế nhớ nó một cách máy móc mà bạn còn phải biết vận dụng nó vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sử dụng các tài khoản này để ghi lại những nghiệp vụ ấy. 

   Để giúp các bạn Nhớ nhanh Bảng hệ thống tài khoản kế toán một cách hiệu quả, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ tới các bạn học viên cách học, cách nhớ nhanh - chính xác nhất chỉ với hai công việc đơn giản mà lại không mất nhiều thời gian:

1- Học: Bạn học thuộc theo từng “Loại TK”; mà tránh học cả Bảng danh mục một lúc.

Ví dụ; Bạn bắt đầu học Loại TK 1: “Tài sản ngắn hạn” loại này có 24 TK bắt đầu bằng số 1; trong đó 11 là các loại tiền (quan trọng nhất); bạn sẽ có 3 TK phải thuộc: 11(1), 11(2), 11(3). Bạn không nên học cả TK cấp 2 (1111,1112…) làm rối trí, việc này sẽ học lại đợt 2.
Tương tự như vậy, sau khi học từng loại; bạn đọc nhẩm không nhìn vào sách, cố mà thuộc lòng như học hát vậy.

2- Học “đi đôi với hành”

Bạn học đến đâu cố gắng tự ra ví dụ để thực hành. Điều này giúp bạn liên kết quan hệ đối ứng của các TK sẽ làm bạn nhớ rất lâu. Ví dụ: "Nộp tiền mặt vào ngân hàng" bạn sẽ liên kết được giữa TK 112 (ghi Nợ) và TK 111 (ghi Có)…

Xem thêm >>> Cách hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt

Cách sử dụng tài khoản cho dễ nhớ:

- Các tài khoản loại 1,2,6,8: Khi Phát sinh tăng ghi Nợ, Phát sinh giảm ghi Có
- Các tài khoản loại 3,4,5,7: Khi Phát sinh giảm ghi Nợ, Phát sinh tăng ghi Có
- Tài khoản có chữ số cuối cùng là 8: TK khác thuộc loại đó
- Các tài khoản có chữ số cuối cùng là 9: các tài khoản dự phòng
- Riêng 214, 129… và một số tài khoản đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại
- Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc Nợ, Có, hoặc tài khoản chữ ( T )

Các nguyên tắc kế toán căn bản:

Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán ( TK tài sản và TK nguồn vốn)
- Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
- Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
- Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng trong kỳ – Phát sinh giảm trong kỳ .
 

KẾ TOÁN HÀ NỘI - CHUYÊN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ